Book Review: Hildur F. Antonsdottir, Decentring Criminal Law, Understandings of justice by Victim- Survivors of Sexual Violence and their Implications for Different Justice Strategies, 2020

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

82 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)93-96
Antal sidor4
TidskriftRetfærd: Nordisk juridisk tidsskrift
Nummer3
StatusPublished - 2021 feb. 3

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Citera det här