Book Review of Edward Morris, Wall Streeters: The Creators and Corruptors of American Finance, Columbia University Press, New York, 2015

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1306
Antal sidor1308
TidskriftBusiness History
Volym59
Nummer8
DOI
StatusPublished - 2017
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Citera det här