Book Review of “Numbers and the Making of Us: Counting and the Course of Human Cultures” by Caleb Everett

Paula Quinon, Markus Pantsar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)494-504
TidskriftJournal of Numerical Cognition
Volym4
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Citera det här