Boosting Antimicrobial Peptides by Hydrophobic Oligopeptide End Tags

Artur Schmidtchen, Mukesh Pasupuleti, Matthias Mörgelin, Mina Davoudi, Jan Alenfall, Anna Chalupka, Martin Malmsten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

109 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat