Boreal Forest Wildfire in a Changing Climate

Bidragets översatta titel : Boreal Skogsbrand i ett Föränderligt Klimat

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

122 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Den boreala regionen innehåller 40% av jordens kol (C) som lagras i vegetation och mark med sina skogar som står för nästan 30% av den terrestra C sänkan. Boreala skogar upplever några av de snabbaste hastigheterna för klimatuppvärmning och ökningar i brandaktivitet, vilket hotar att släppa ut stora mängder av deras C reserver till atmosfären. Även om klimat och skogsbränder har stark kontroll över ekosystemets funktion, har få observationer gjorts avseende deras potentiella synergistiska effekter. Denna avhandling utnyttjade 50 separat förekommande sommarbränder 2018, var och en parade med en obränd kontroll och spridda över nästan hela det klimatiska området i boreala Fennoskandien, vilket ger den första fältkampanjen som riktar sig mot regional variation i boreal brandaktivitet. Det konstaterades att klimatet bestämde den prebrandmängden och strukturen på skogsbränsle, vilket i sin tur kontrollerade både de omedelbara och förlängda brandinducerade borttagningshastigheterna av C och kväve (N) till den omgivande marken och atmosfären. Omorganisering av ekosystemstrukturen genom skogsbränder stärkte klimatkontrollen över strukturen på markmikrobsamhällen och näringscykling, med varmare regioner som upplever förbättrad näringsmobilisering under oligotrofisk bearbetning av kvarvarande bränd organisk mark. Större värme och markfruktbarhet stimulerade tillsammans tillväxten av lövträd över trädgränsen under en begränsad återhämtningskapacitet hos tidigare etablerade barr- och erikoidväxter, även om denna övergång till nya tillväxtmönster begränsades av kvarvarande, biologisk mångfalds hämmande växt-markåterkopplingar. Tillsammans tyder dessa resultat på att fortsatt klimatförändring och skogsbränder kan tjäna till att ta bort C och näringsämnen från brända boreala skogar under en begränsad kapacitet för deras återackumulering. Denna resursdränering efter branden är kapabel att påverka längre mönster av ekosystemåterväxt och den boreala skogens bidrag till den globala land-atmosfär C balansen som är värd ytterligare studier.
Bidragets översatta titel Boreal Skogsbrand i ett Föränderligt Klimat
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Handledare
 • Metcalfe, Dan, handledare
 • Ågård Kristensen, Jeppe, Biträdande handledare
Sponsorer för avhandling
Tilldelningsdatum2024 feb. 14
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-89187-31-3
ISBN (elektroniskt)978-91-89187-32-0
StatusPublished - 2024 feb. 14

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2024-02-14
Time: 10:00
Place: Pangea, Helgonavägen 5, Lund.
External reviewer(s)
Name: Pellegrini, Adam
Title: Associate Professor
Affiliation: University of Cambridge, UK.
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Naturgeografi
 • Ekologi
 • Klimatforskning

Fria nyckelord

 • boreal skogsbrand
 • koldioxiduttsläpp
 • näringscykling
 • kväve
 • mirkobiellt samhälle
 • växtsamhälle
 • klimatförändring
 • sekundär succession
 • sverige
 • Fennoskandien
 • biologisk mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Boreal Skogsbrand i ett Föränderligt Klimat”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här