Boronic Acid Modified Polymer Nanoparticles for Enhanced Bacterial Deactivation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

A new method has been developed to enhance the antibacterial efficiency of traditional antibiotics. Chloramphenicol‐imprinted polymer particles were decorated with boronic acid to improve their binding to both Gram‐negative and ‐positive bacteria. The polymer particles have a high antibiotic loading and provide a slow release of the antibiotic payload to deactivate the target bacteria. The boronic acid modified polymer particles not only contribute to enhanced antibacterial efficiency, but also have the potential to act as scavengers to remove unused antibiotic from the environment.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2991-2995
Antal sidor5
TidskriftChemBioChem
Volym20
Nummer24
DOI
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokemi och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Boronic Acid Modified Polymer Nanoparticles for Enhanced Bacterial Deactivation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här