Bortezomib Partially Improves Laminin α2 Chain-Deficient Muscular Dystrophy.

Zandra Körner, Cibely Fontes Oliveira, Johan K Holmberg, Virginie Carmignac, Madeleine Durbeej-Hjalt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bortezomib Partially Improves Laminin α2 Chain-Deficient Muscular Dystrophy.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap