Bortom det acceptablas gränser : Bengt Lidforss och lundaradikalismen

Bengt Olle Bengtsson (redaktör), Gunnar Broberg (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Populärvetenskap

Sammanfattning

beskrivning: Botanisten och författaren Bengt Lidforss (1868-1913) var sin tids mest kontroversielle akademiker och tidningsskribent. Han var den förste universitetsläraren i Sverige som anslöt sig till socialdemokratin, han ansågs sakna moral och vara en ungdomens förförare, han debatterade glatt och framgångsrikt med biskopar och rektorer, och han skrev lysande, framsynt litteraturkritik och folkbildande populärvetenskap. Till hundraårsminnet av hans död har genetikern Bengt Olle Bengtsson och idéhistorikern Gunnar Broberg samlat ett antal nyskrivna texter vilka beskriver fenomenet Lidforss mot bakgrund av hans tid och stad, vetenskap och universitet.
Originalspråksvenska
FörlagEllerströms förlag
Antal sidor283
ISBN (tryckt)9789172473553
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Citera det här