Botanical evidence of malt for beer production in fifth–seventh Century Uppåkra, Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Botanical evidence of malt for beer production in fifth–seventh Century Uppåkra, Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap