Both empowered and powerless: mothers' experiences of professional care when their newborn dies.

Anita Lundqvist, Tore Nilstun, Anna-Karin Dykes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

56 Citeringar (SciVal)
231 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Both empowered and powerless: mothers' experiences of professional care when their newborn dies.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap