Bottenlös polisiär inkompetens

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Sammanfattning

Polisens registrering av Romer betyder att staten Sverige inte respekterar grundläggande demokratiska och rättsstatliga principer som saklighet, objektivitet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering. Den är också ett brott mot Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om avskaffande av varje form av rasdiskriminering. Eftersom upprättandet av dessa register varit en del av Polisens utredningsverksamhet, väcker registreringen dessutom synnerligen allvarliga frågor angående de arbetsmetoder, den kultur och de attityder som präglar polisorganisationen.
Originalspråksvenska
SpecialistpublikationSydsvenska dagbladet
StatusPublished - 2013 sep 25

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här