Bottom-water oxygenation and environmental change in Santa Monica Basin, Southern California during the last 23kyr

Barbara Balestra, Nadine B. Quintana Krupinski, Tzvetina Erohina, Julianna Fessenden-Rahn, Thom Rahn, Adina Paytan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bottom-water oxygenation and environmental change in Santa Monica Basin, Southern California during the last 23kyr”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi