Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 1, Textutgåva : utg. med inledning, kommentar och ordkonkordans

Bernt Olsson (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Forskning

Originalspråksvenska
Förlag[Publisher information missing]
Antal sidor220
Volym62
StatusPublished - 1970

Publikationsserier

NamnSkrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund
Volym62
ISSN (tryckt)0347-1772

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här