Bra mat och dåliga varor: Om förtroendefulla relationer och oroliga reaktioner på livsmedelsmarknaden

Charlotta Ljungberg

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract
Vad vet vi egentligen om maten vi äter? Vem producerar den och var kommer den ifrån? Hur vet vi att vi inte blir sjuka av den? Är svenskt kött bättre än annat kött? Varför väljer en del konsumenter att handla mat i gårdsbutiker eller på grönsaksmarknader istället för i butik? Frågorna kring maten är många. Avståndet mellan producent och konsument är idag stort och innan råvaran har hamnat i hushållets kylskåp har den hunnit passera en rad mellanhänder. Att vi funderar kring vad som kan ha hänt på vägen tycks oundvikligt. I avhandlingen ”Bra mat och dåliga varor – om förtroendefulla relationer och oroliga reaktioner på livsmedelsmarknaden” diskuteras situationer på en modern livsmedelsmarknad. Här sätts förtroende för moderna produktionssystem på prov genom kritik mot livsmedelsindustrin och nya uppfattningar om hur mat bör produceras och konsumeras. Genom fyra empiriska nedslag på livsmedelsmarknaden beskrivs hur en rad skilda aktörer hanterar situationen: konsumenter som reagerar på galna kosjuke-larmet, matentusiasm som uttrycks på en vegetarisk matlagningskurs, primärproducenter som ägnar sig åt livsmedelsförsäljning direkt från gården samt organisering av och konsumtion på grönsaks- och fruktmarknader. Utifrån dessa nedslag beskrivs människors förhållande till mat som präglat av en spänning mellan tillit och misstro. I denna spänning uppstår kritik och behov av nya lösningar. Dessa formuleras, ifrågasätts och förändras på en ständigt rörlig livsmedelsmarknad och genererar på så vis ständigt nya föreställningar om bra mat och dåliga varor.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Sociologi
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2001 okt 22
Förlag
Tryckta ISBN91-7267-097-5
StatusPublished - 2001

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2001-10-22
Time: 10:15
Place: Carolinasalen, Kungshuset, Lunds universitet
External reviewer(s)
Name: Holm, Lotte
Title: [unknown]
Affiliation: Forskningsinstitut for Human Ernaering, Frederiksberg
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

  • Företagsledning
  • Sociologi
  • Livsmedelsteknik

Citera det här