Bra primärvård kan stödja och hjälpa svårt sjuka/döende barn och deras familjer

Lena Westbom, Ragnhild Kornfält, Stanislaw Garwicz, Thomas Wiebe, Albert Békássy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Bidragets översatta titel Good primary care can give support and help to severely ill/dying children and their families
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)3062-3063
TidskriftLäkartidningen
Volym89
Nummer38
StatusPublished - 1992

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Citera det här