Bradoriids and phosphatocopids from the upper Cambrian of Andrarum, Scania, Sweden

Fredrik Terfelt, Mats Eriksson, Per Ahlberg, Niklas Axheimer, Euan N.K. Clarkson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)110-110
TidskriftGFF
Volym125
Nummer2
StatusPublished - 2003
Externt publiceradJa
EvenemangLundadagarna i Historisk Geologi och Paleontologi VIII - Lund University
Varaktighet: 2003 mars 172003 mars 18

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi

Citera det här