Brain irradiation: effects on normal brain parenchyma and radiation injury.

Pia Sundgren, Yue Cao

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

49 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Brain irradiation: effects on normal brain parenchyma and radiation injury.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap