Brain plasticity and hand function

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

453 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Brain plasticity and hand function”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi