Brain-specific NSE and S-100 proteins in umbilical blood after normal delivery

Isis Amer-Wåhlin, Andreas Herbst, C Lindoff, Kristina Thorngren-Jerneck, Karel Marsal, Christer Alling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

29 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Brain-specific NSE and S-100 proteins in umbilical blood after normal delivery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar