Brand Orientation – A Strategy for Survival

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

This was the first international article on brand orientation.
Brand orientation is defined and related to other orientation.
The article is also an early fore runner within the field of corporate branding. The relation between product brands and corporate brands is discussed with the Nicorette / Pharmacia case study.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)18-32
TidskriftJournal of Consumer Marketing
Volym11
Nummer3
DOI
StatusPublished - 1994

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomi och näringsliv

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Brand Orientation – A Strategy for Survival”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här