Brand Orientation – A Strategy for Survival

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Brand Orientation – A Strategy for Survival”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi