Brandrisker - fönsterprofiler av plast, aluminium och trä. En jämförande studie genom experiment i fullskala. Fire hazards of window-frames of plastics, aluminium and wood. Full scale experiments - a comparison

Julia Ondrus, Ove Pettersson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

231 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
FörlagDepartment of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University
Antal sidor123
Volym3037
StatusPublished - 1987

Publikationsserier

NamnLUTVDG/TVBB--3037--SE
Volym3037
ISSN (tryckt)0282-3756

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Husbyggnad
  • Annan samhällsbyggnadsteknik

Citera det här