Brandrisker och brandskador - hur kan de påverkas. Fire hazards and fire damgages - how to influence them

Ove Pettersson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

119 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Det är angeläget, att det schematiska sätt, som nu normalt tillämpas för en dimensionering och utformning av en byggnads eller ett samhälles försvar, på sikt ersätts med ett mer kvalificerat förfarande, som bygger på funktionsbaserade analyser eller bedömningar av brandpåverkade systems reaktion för alternativa möjliga scenarier. Detta är huvudbudskapet i följande rapport, som beylser förutsättningarna för en sådan förändring – med en inledande översikt av utvecklingen i Sverige av brandskador, brandskadekostnader och dödsfall vid bränder som en bakgrund.
Originalspråksvenska
FörlagDepartment of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University
Antal sidor16
Volym3038
StatusPublished - 1987

Publikationsserier

NamnLUTVDG/TVBB--3038--SE
Volym3038
ISSN (tryckt)0282-3756

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan samhällsbyggnadsteknik
  • Husbyggnad

Citera det här