Breaking bad habits by education: smoking dynamics among Swedish women

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

In a dynamic Two-Part Model (2PM), we find the effect of previous smoking on the participation decision to be decreasing with education among Swedish women, i.e. more educated are less state dependent. However, we do not find an analogous effect of education on the conditional intensity of consumption.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)876-881
TidskriftHealth Economics
Volym20
Utgåva7
DOI
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Breaking bad habits by education: smoking dynamics among Swedish women”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här