Breaking Consensus, Transforming Metabolisms: Notes on direct-action against fossil fuels through Urban Political Ecology

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Breaking Consensus, Transforming Metabolisms: Notes on direct-action against fossil fuels through Urban Political Ecology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap