Breaking up and a new beginning when one’s partner goes into a nursing home: An interview study

Gerd Ahlström, Nina Stååhl Markeling, Ulrika Liljenberg, Helena Rosén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Breaking up and a new beginning when one’s partner goes into a nursing home: An interview study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions