Breast cancer in young women. Aspects of heredity and contralateral disease.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

129 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Breast cancer in young women. Aspects of heredity and contralateral disease.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap