Breast imaging: A comparison of digital luminescence radiographs displayed on TV-monitor and film-screen mammography

O. Jarlman, A. Borg, M. Braw, M. Kehler, K. Lyttkens, L. Samuelsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)375-381
Antal sidor7
TidskriftCancer Detection and Prevention
Volym18
Nummer5
StatusPublished - 1994 dec. 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Citera det här