Breast Tomosynthesis: Aspects on detection and perception of simulated lesions

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

173 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Breast Tomosynthesis: Aspects on detection and perception of simulated lesions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi