Breast Tomosynthesis: Aspects on detection and perception of simulated lesions

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

173 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat