Breath alcohol concentration determined with a new analyzer using free exhalation predicts almost precisely the arterial blood alcohol concentration.

Lars Lindberg, S Brauer, Per Wollmer, L Goldberg, A W Jones, S G Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

74 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Breath alcohol concentration determined with a new analyzer using free exhalation predicts almost precisely the arterial blood alcohol concentration.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap