Breathing Life into a Standard : The configuration of resuscitation in practices of informing

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

893 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Breathing Life into a Standard : The configuration of resuscitation in practices of informing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap