Breathing mode in two-dimensional binary self-bound Bose-gas droplets

P. Stürmer, M. Nilsson Tengstrand, R. Sachdeva, S. M. Reimann

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Breathing mode in two-dimensional binary self-bound Bose-gas droplets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics