Breathlessness dimensions association with physical and mental quality of life: the population based VASCOL study of elderly men

Lucas Cristea, Max Olsson, David Currow, Miriam Johnson, Jacob Sandberg, Magnus Ekström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Breathlessness dimensions association with physical and mental quality of life: the population based VASCOL study of elderly men”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap