Bridging short nerve defects by direct repair under tension, nerve grafts or longitudinal sutures.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bridging short nerve defects by direct repair under tension, nerve grafts or longitudinal sutures.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap