Bridging the Functional and Territorial rationales – Proposing an Integrating Framework for Regional Dynamic

Åsa Lindholm Dahlstrand, Bengt Johannisson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
TidskriftEuropean Planning Studies
Volym17
Utgåva8
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomi och näringsliv

Citera det här