Bridging the Gaps: Realising Human Diversity in the Built Environment through Universal Design

Bidragets översatta titel : Överbrygga klyftorna: Att förverkliga mänsklig mångfald i den byggda miljön genom universell utformning

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

295 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Överbrygga klyftorna: Att förverkliga mänsklig mångfald i den byggda miljön genom universell utformning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap