Brief report: enhancement of patient recruitment in rheumatoid arthritis clinical trials using a multi-biomarker disease activity score as an inclusion criterion.

Ronald F van Vollenhoven, Rebecca Bolce, Karen Hambardzumyan, Saedis Saevarsdottir, Kristina Forslind, Ingemar Petersson, Eric H Sasso, C C Hwang, Oscar G Segurado, Pierre Geborek

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

179 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Brief report: enhancement of patient recruitment in rheumatoid arthritis clinical trials using a multi-biomarker disease activity score as an inclusion criterion.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science