Bringing metaphors back to the streets: A corpus-based study for the identification and interpretation of rhetorical figures in street art

Georgios Stampoulidis, Marianna Bolognesi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

281 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bringing metaphors back to the streets: A corpus-based study for the identification and interpretation of rhetorical figures in street art”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities