Brittiska fiktioner : Intermediala studier i film, tv, dramatik. prosa och poesi

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Denna bok handlar om hur en stor litterär tradition, den engelska, gestaltats på film. Med nedslag i Tennysons klassiska dikt ”The Charge of the Light Brigade”, Lord Byrons och paret Shelleys förment liderliga leverne, litteraturen som filmatiserad propaganda under det andra världskriget, Dickens’ roman Great Expectations och Shakespeares drama Macbeth besvaras frågor om hur filmen både tillvaratagit och förändrat den stora litterära traditionen. Är filmen alltid sämre än boken? Innebär en filmatisering alltid en förenkling av den litterära texten? Vad medför den nya tidsmässiga kontexten? En avrundande studie handlar om TV-dramatikern Dennis Potter, en författare som illustrerade hela den intermediala rörelsen från litteratur till rörliga bilder under det förra århundradet: att bilderna delvis fått ersätta språket som medium för stor berättarkonst.
Originalspråksvenska
FörlagBrutus Östlings Bokförlag Symposion
ISBN (tryckt)91-7139-519-9
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konst

Citera det här