Bryophytes in black alder swamps in south Sweden: habitat classification, environmental factors and life-strategies

Per Darell, Nils Cronberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)
189 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bryophytes in black alder swamps in south Sweden: habitat classification, environmental factors and life-strategies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap