Budesonide added to formoterol contributes to improved exercise tolerance in patients with COPD

Heinrich Worth, Karin Forster, Göran Eriksson, Ulf Nihlén, Stefan Peterson, Helgo Magnussen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

39 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Budesonide added to formoterol contributes to improved exercise tolerance in patients with COPD”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap