Buffer medium exchange in continuous cell and particle streams using ultrasonic standing wave focusing

Per Augustsson, Lena B Åberg, Ann-Margret K. Sward-Nilsson, Thomas Laurell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

57 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Buffer medium exchange in continuous cell and particle streams using ultrasonic standing wave focusing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar