Building and climate influence on balance temperature of buildings

J Karlsson, Björn Karlsson, Arne Roos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Citera det här