Building the evidence base for current systemic treatments for severe, chronic atopic dermatitis: methotrexate vs. azathioprine

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1236-1237
Antal sidor2
TidskriftBritish Journal of Dermatology
Volym178
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2018 juni 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Citera det här