Building with Rammed Earth -A practical experience with Martin Rauch

Marwa Dabaieh

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportPopulärvetenskap

26776 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This booklet is a documentation for one week hands on workshop experience with Martin Rauch and his team. More information was added to this booklet for a complete overview on rammed earth construction from historical background to contemporary practice.
Originalspråkengelska
Förlag[Publisher information missing]
Antal sidor28
ISBN (tryckt)978-91-628-9221-0
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsbyggnadsteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Building with Rammed Earth -A practical experience with Martin Rauch”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här