Building with Rammed Earth -A practical experience with Martin Rauch

Marwa Dabaieh

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportPopulärvetenskap

27000 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Building with Rammed Earth -A practical experience with Martin Rauch”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora