Bullying, violence and mental distress among young people. Cross-sectional population-based studies in Scania, Sweden.

Bidragets översatta titel : Mobbning, våld och psykisk ohälsa bland unga: Populations-baserade tvärsnittsstudier i Skåne, Sverige

Maria Fridh

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1940 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mobbning, våld och psykisk ohälsa bland unga: Populations-baserade tvärsnittsstudier i Skåne, Sverige”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap