Burden of disease in psoriasis and psoriatic arthritis. Occurrence, healthcare use, costs and health outcomes.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1411 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Burden of disease in psoriasis and psoriatic arthritis. Occurrence, healthcare use, costs and health outcomes.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap