Burden of disease in psoriasis and psoriatic arthritis. Occurrence, healthcare use, costs and health outcomes.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1414 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat